Stenbräcka 2005 Hillesgården 2005 Stenbräcka 2006
Gruppfoto 2006 Gospelkonsert 6 maj 2007 Ingeborrarp 12/6 2007
Kördag 071027 Röke 071203 Julkonsert 071208
Lubeck 2008  Trollkören 2011

Skanörs kyrka våren 2012

Nationaldagen 2012 Trollkören 2013 i Tyskland