*** Vi välkomnar alla som vill vara med i Backakören. Kören pausar just nu sin verksamhet pga. rådande Corona-pandemi. Återkommer med uppstartsdatum så snart vi vet.***